Skarby żony dziadka - drugi blog.

Cmentarz Orląt we Lwowie.

_DSC4855.JPG

Zawsze marzyłam by go zobaczyć : Cmentarz Orląt i Cmentarz Łyczakowski no i zobaczyłam a było to prawie pół roku temu a o tym drugim cmentarzu będzie innym razem. Dwie i pół godziny to zbyt mało czasu by zwiedzić oby dwa cmentarze - to był po prostu maraton wycieczkowy z przewodnikiem a ja robiąca zdjęcia byłam zawsze w samym tyle wspomagana kilka razy swoimi lekarstwami. Pogoda była niezbyt przyjemna bo kiedy dochodziliśmy do Cmentarza Orląt zaczął kropić deszcz , trwało to jakiś czas i tyle dobrze bo chodzenie z parasolem było niezbyt wygodne mając na uwadze zrobienie pamiątkowych zdjęć.

_DSC4839.JPG

Będąc zawsze na końcu nigdy nie słyszę co przewodnik mówi więc skorzystam ze ściągawki i zacytuję słowa Kornela Makuszyńskiego. " Cmentarz Lwowskich bohaterów nie jest miejscem ponurym, gdzie się łzawe odprawia zaduszki:jest to pole chwały, łąka życia, na której spod ziemi, spod darni grobów,jak przeczyste źródło bije promienisty blask, jak to gniazdo orłów, co jarzącymi patrzą się oczyma , czy żyje wśród nas to, co oni zbudzili krzykiem serc i szczękiem oręża.Na tym dziwnym cmentarzu czasem tylko oczy napełniają się łzami, ale dusze napełniają się dumą, bo na tym dziwnym cmentarzu rośnie radość rozkwiecona z tego,że " żywie duch, żywie duch !".

Obrazy dla Cmentarza Orląt we Lwowie

_DSC4840.JPG

Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości Ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie miałkiego ducha,aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w mundurach, przeto ten cmentarz jest jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci jasnowłose i błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym , że ze śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie. "

_DSC4858.JPG

_DSC4863.JPG

_DSC4847.JPG

_DSC4854.JPG

_DSC4871.JPG

_DSC4852.JPG

page.jpg

_DSC4848.JPG

Pomnik Chwały dawniej.

Pomnik Chwały we Lwowie.

Wikipedia o Cmentarzu Obrońców Lwowa

W latach 1929-1934 wzniesiono najbardziej okazały monument Cmentarza Obrońców Lwowa - Pomnik Chwały.Budowa pomnika trwała 5 lat. Ostatecznie nabrał on kształtu wielkiej kolumnady(12 kolumn),ustawionej stroną zewnętrzną w kierunku Pohulanki. W środkowej części wznosi się łuk tryumfalny,przy którym wartę trzymały dwa dużych rozmiarów kamienne lwy dłuta Józefa Starzyńskiego, mające w potężnych łapach tarcze: Pierwszy z herbem Lwowa i napisem  - Zawsze Wierny, drugi z godłem państwowym i napisem - Tobie Polsko.Lwy były potężne, ale w swym wyrazie bardzo łagodne, raczej zadumane niż groźne, obserwujące wchodzących na cmentarz. Nad sklepieniem łuku tryumfalnego, ku któremu zbiegały się obydwa skrzydła kolumnady, umieszczono złożony z dużych liter napis: Mortui sun tut liberi vivamus ( Umarli , abyśmy wolni żyli).

 

_DSC4860.JPG

Skrzydła pomnika zamykały potężne pilony.Na jednym z nich wyliczono miejsca bitew z czasów obrony Lwowa, na drugim - miejscowości z walk na terenie Małopolski Wschodniej. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 11 listopada 1934 roku w Święto Niepodległości. W czasach powojennych cmentarz był zamknięty, zaniedbany i systematycznie dewastowany.25 sierpnia 1971 roku na cmentarz wprowadzono sowieckie czołgi i spychacze i rozpoczęto totalne niszczenie polskiego panteonu: zburzono kolumnadę,próbowano rozbić pilony i łuk tryumfalny, zbito napisy,wywieziono kamienne lwy, zniszczono Grób Nieznanego Żołnierza.W latach 1989 - 2005 w czasie odbudowy Cmentarza Orląt doszło do renowacji Pomnika Chwały. Nie uwzględniono jednak starych planów monumentu, dlatego nadal brakuje najważniejszych jego części , mianowicie kolumnady i kamiennych lwów.

 

_DSC4850.JPG

_DSC4861.JPG

Ta kopuła w oddali to Kaplica Orląt - usytuowano ją w najwyższym punkcie cmentarza, na jego osi centralnej.Pomysłodawcą i projektantem był Rudolf Indruch. Kaplica ma kształt rotundy.Kamień węgielny  26 czerwca 1922 roku poświęcił ks.kanonik Józef Dziędzielewicz w obecności m.in. gen.Józefa Hallera , brygadiera Czesława Mączyńskiego i wiceprezydenta Lwowa Marcela Chlamtacza. Budową kierował inż.Kazimierz Weiss . 28 września 1924 roku kaplicę poświęcił arcybiskup Bolesław Twardowski. W uroczystości wzięli udział weterani powstania styczniowego , legioniści,obrońcy Lwowa, generalicja polska z Władysławem Sikorskim - ówczesnym ministrem spraw wojskowych, duchowieństwo i niezliczone rzesze mieszkańców Lwowa, głównie młodzieży.

_DSC4859.JPG

W kaplicy na ołtarzu umieszczono piękną figurę Matki Boskiej i stawiającego pierwsze kroki maleńkiego Jezusa według projektu najgłośniejszej wówczas polskiej rzeźbiarki  Luny Drexlerówny. Przeniesienia z gipsowego modelu w piaskowcową kompozycje dokonał lwowski rzeźbiarz Andrzej Albrycht. Po II wojnie światowej kaplica została częściowo zrujnowana. odbudowana w latach 1998 - 200.W 2005 roku ponownie poświęcona przez arcybiskupa Mariana Jaworskiego.

_DSC4856.JPG

_DSC4862.JPG

_DSC4846.JPG

_DSC4849.JPG

Katakumby o dwóch symetrycznych skrzydłach rozdzielonych w środku dekoracyjną studnią umieszczono w górnej części Cmentarza Orląt. Według projektodawcy katakumby oprócz zasadniczej funkcji miały spełniać też rolę muru oporowego powstrzymującego napór wody na niżej położone mogiły. Ponadto miały być łącznikiem dolnej części cmentarza z jego kulminacją , którą stanowiła kaplica.W trakcie budowy w latach 1925- 1932 katakumby otrzymały liczne rzeźbiarskie w modnym wówczas stylu Arti- De'co. Arkady katakumbowe składały się w sumie z 20 filarów łączonych romańskimi łukami, na których umieszczono od zewnątrz sześć płaskorzeźb stojących aniołów z krzyżem maltańskim na piersiach, trzymających w rękach koronę cierniową.

_DSC4845.JPG

Szeroki gzyms nad łukami filarów zdobiło 16 płaskorzeźb uskrzydlonych głów.W cieniu arkad umieszczono 8 krypt zamkniętych zdobnymi o barokowej oprawie , tablicami epitafijnymi. Umieszczono na nich nazwiska i krótką charakterystykę biograficzną 72 obrońców Lwow, których prochy ekshumowano z różnych odcinków walk polsko - ukraińskich. Po 1973 roku katakumby przebudowano na warsztat kamieniarski.Wszystkie ozdoby zniszczono. W 2002 roku katakumby odbudowano i uzupełniono zniszczone części napisów i rzeźb.

 

_DSC4877.JPG

_DSC4865.JPG

_DSC4869.JPG

_DSC4851.JPG

_DSC4873.JPG

_DSC4842.JPG

U góry w składance jest w całości widoczny.....w lipcu 1919 roku amerykański kapitan lotnik Cooper zgłosił się wraz ze swym kolegą majorem Fauntem Le Roy do przebywających w Paryżu w związku z konferencją pokojową premiera Ignacego Paderewskiego i generała Tadeusza Rozwadowskiego z prośbą o zezwolenie im oraz innym lotnikom amerykańskim na wzięcie udziału w toczącej się wówczas wojnie polsko - radzieckiej po polskiej stronie,w mundurach polskich.Oferta ta została przyjęta.U schyłku 1919 roku major Faunt Le Roy wraz z siedmioma amerykańskimi lotnikami przybyli do Polski i otrzymali przydział do garnizonu lwowskiego.

_DSC4875.JPG

Tam powierzono im eskadrę nazwaną " Siódmą eskadrą bojową im. Tadeusza Kościuszki ". W czasie bojów o Lwów Amerykanie wyróżnili się w walce z konnicą Budionnego.Trzech z nich poniosło śmierć i zostało pochowanych na Cmentarzu Orląt. Pomnik Lotników Amerykańskich , przedstawiający lotnika ze skrzydłami , z głową wzniesioną do góry, był dziełem rzeźbiarza Józefa Starzyńskiego. Tło w kształcie piramidy zaprojektował jego kolega Józef Różyski. Pomnik ufundował Związek Narodowy Polski w Chikago, a odsłonięto go uroczyście 30 maja 1925 roku.W latach powojennych figurę zniszczono.Pomnik odnowiono i ponownie ustawiono 24 czerwca 2005 roku.

_DSC4874.JPG

_DSC4872.JPG

http://www.lwowiak.republika.pl/cmentarz.html

http://www.politechnikalwowska.com/index.php/lwow/cmentarz-orlat

2.JPG

_DSC4864.JPG

_DSC4838.JPG

GARNEK.PL    YOUTUBE    FACEBOOK.M    SAMO ŻYCIE    SLAJDZIK